• Aankondiging ALV 25 januari 2021

  11 jan 2021
  |
  • 0
 •  

   

  Graag nodigen wij al onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2021. De vergadering zal plaatsvinden op maandag 25 januari 2021 om 20:00u. De vergadering zal ONLINE plaatsvinden.

  Deze uitnodiging is ook voor alle ouders, jeugdleden, trainers en leiders. 

  Wij zijn ons bewust van de bijzondere omstandigheden waaronder deze ALV plaats moet vinden. We hadden als club verwacht dat we eind januari weer met een bepaald aantal mensen in de kantine zouden mogen. Gezien de huidige omstandigheden is dit niet toegestaan en is de kantine nog steeds gesloten, dus moeten we de ALV digitaal doen. Ook omdat volgens de clubstatuten een ALV vóór een bepaalde tijd gehouden moeten worden. We gaan er alles aan doen om een zó goed mogelijke ALV via Zoom te houden.

  Voorafgaande aan uw komst hebben wij, om een vlotte vergadering mogelijk te maken, de volgende verzoeken en opmerkingen:

  • Om deel te kunnen nemen aan deze vergadering heeft u een inloglink nodig. Aanmelden voor deze vergadering is dus van belang en kan vanaf heden per mail gedaan worden. Stuur een berichtje naar (info@vvbavel.nl). Na aanmelding via info@vvbavel.nl ontvangt u uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de vergadering de inloglink per mail. 

  • Geen tijd, zin of mogelijkheid naar deze vergadering te gaan? Doe ons een plezier en meldt u tijdig af bij Jack Jansen, secretaris (info@vvbavel.nl).

  • Hebt u vragen waarvan de beantwoording enige tijd of specifieke kennis kan vergen dan verzoeken wij u uw vraag uiterlijk een week vóór deze vergadering schriftelijk in te dienen bij het secretariaat van onze vereniging (info@vvbavel.nl).

  • Hebt u een onderwerp, waarvan u vindt dat het op deze vergadering besproken moet worden? Ook dan verzoeken wij u uw onderwerp uiterlijk een week vóór deze vergadering schriftelijk in te dienen bij het secretariaat van onze vereniging (info@vvbavel.nl).

  • Tegenkandidaten voor de aftredende bestuurder(s) dienen zich schriftelijk en uiterlijk een week vóór deze vergadering aan te melden op het secretariaat van onze vereniging (info@vvbavel.nl). Een kennismaking/info gesprek volgt.

  • Kandidaatstellingen die niet volgens het vorige punt zijn uitgevoerd worden niet behandeld tijdens de vergadering.

  • Indien u zelf niet aanwezig kunt zijn, kunt u iemand anders machtigen voor u een stem uit te brengen. Hiertoe dient u het machtigingsformulier in te vullen en via info@vvbavel.nl te delen met het bestuur. Dit formulier is te downloaden op deze pagina. 

  Indien u moeite verwacht te hebben met het digitaal bijwonen van de ALV kunt u dit kenbaar maken bij Jack Jansen, secretaris, via info@vvbavel.nl. Wij zullen samen met u kijken naar de mogelijkheden om toch digitaal aanwezig te kunnen zijn.

  Wij zien jullie graag de 25e online. 

  Sportieve groet, 

  Het Bestuur 

 • Agenda 25 januari '21

 • machtigingsformulier

 • Notulen ALV 2019

 • Notulen Bijzondere ALV aug 2020